Telebelerimizle Voleybol Oyununda

INDEX – Azərbaycan İnsan Kapitalının İnkişafı Mərkəzi olaraq tələbələrimizlə növbəti dəfə voleybol oynamaq üçün bir araya gəldik. INDEX olaraq gələcək günlərdə tələbələr arasında asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün müxtəlif proqramlar da nəzərdə tutulur.