AzeDer Ve İTÜ Teknokenti Arasında İşbirliği

Günümüzde küresel rekabet ortamına dahil olmanın tek yolu Ar-Ge ve inovasyondan geçmektedir. Türkiye’de modern teknolojilerin geliştirilmesi amacı ile kurulan Teknokentler de bu amaca hizmet etmektedir. AzeDer yetkilileri işbirliği amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ARI Teknokent Direktörü Arzu Eryılmaz ile görüşmüştür.
Görüşmede Türkiye’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerin teşvik ve desteklerinden nasıl faydalanabilecekleri konuşulmuş, bugüne kadar Teknokent Yönetiminin düzenlediği “ARI Çekirdek” projesine Azerbaycanlı öğrencilerin katılamaması sorunu gündeme getirilmiş ve bir sonuca bağlanmıştır. AzeDer yöneticilerinin uğraşları sonucu artık ARI Teknokent’in hazırladığı bütün projelerde AzeDer’in referansıyla gelen başvuruların değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. AzeDer üyeleri artık bu imkandan faydalanabileceklerdir.
Toplantıda aynı zamanda Teknokent’in düzenlediği seminer ve konferansların öğrenciler için çok faydalı olacağı, bu tarz etkinliklerde yeni bağlantıların kurulabileceği konuşulmuştur