İstanbul İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü İle Görüşme

AzeDer yetkilileri 26 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşmüştür. Görüşmede İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nedret Apaydın Dernek faaliyetleri ve projeleri ile ilgili geniş bilgi almıştır. İl Müdürlüğünün bu konularda AzeDer ile işbirliği yapmasına çok sıcak baktıklarını, birlikte faaliyette bulunmanın her iki taraf için daha verimli sonuçlar doğuracağını belirtmiştir. Kültür ve tanıtım etkinliklerinde kendilerine bağlı olan tesislerden de yararlanılabileceğini, bu anlamda yardımcı olmak istediklerini bildirmiştir.
AzeDer yetkilileri de bu tanışmanın gelecek faaliyetler için sadece bir başlangıç olduğunu, Azerbaycan’ın Türkiye’deki kültürel etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütmek istediklerini belirtmiştir. Görüşmede iki ülkenin yakın geleneklerinden ve kültüründen bahsedilmiş, bu anlamda beraber çalışmanın daha etkili olacağı vurgulanmıştır.