Kafkas Üniveristesi İle Görüşme

AzeDer yetkilileri dernek ofisinde Azerbaycan Kafkas Üniversitesi’nden gelen bir grup öğrenci ve akademisyeni ağırlamıştır. Keyifli geçen görüşmede Türkiye’de eğitim alan Azerbaycanlı öğrencilerin durumu ve burada yakaladıkları imkanlardan bahsedilmiştir. Aynı zamanda AzeDer’in İstanbul ve diğer şehirlerdeki üniversitelerde eğitimine devam eden öğrencilerle ilişkileri, yapılacak projeler konuşulmuştur.
Toplantı zamanı Kafkas Üniversitesi’nden her yıl staj için Türkiye’ye gelen öğrencilerin konaklaması ve oluşabilecek sorunları için AzeDer’den destek alabilecekleri vurgulanmıştır. Kafkas Üniversitesi Teknokentinin direktörü sayın İsa Gasımov böyle bir derneğe Türkiye`de uzun zamandan beri ihtiyaç olduğunu ve derneğin işlerinde gereken desteği göstermeye hazır olduklarını dile getirmiştir. Görüşme AzeDer ve Kafkas Üniversitesi arasında gerçekleştirilebilir projelerin tartışılması ile devam etmiştir.