UNİDO’da Yeni Staj Programı

Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AzeDer) Birleşmiş Milletlerin uzman kurumlarından biri olan UNIDO’da (United Nations Industrial Development Organization – Birleşmiş Milletlerin Sanayi Kalkınma Örgütü) 1 Ekim 2013 – 20 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan staj programında yer almak için kayıtlara başlamıştır. Başvuru için son tarix 10 Eylül olarak belirlenmiştir.
Merkezi Viyana’da bulunan UNIDO 1966 yılında kurulmuştur. Sanayinin gelişmesi ve modernizasyonu için belli projelere yatırımcı desteğinin bulunması, mevcut tesislerin yönetimi, beşeri kaynakların geliştirilmesi, teknoloji transferi ve bilimsel kadroların yetiştirilmesi gibi konuları kapsamakla beraber gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına uluslararası düzeyde çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.